سمانه احسانی نیا سابقه حضور در چندین رویداد و همایش مهم و حتی بین المللی را دارد که در این همایش ها موفق به دریافت جوایز و هدایای متعددی شده است .
به یکی از مهم ترین این همایش میتوان به رویداد تد TED اشاره کرد
تِد (TED) یک مجموعه همایش جهانی است که توسط بنیاد Sapling که سازمانی غیرانتفاعی خصوصی است، با شعار «ایده‌های شایسته ی گسترش»، برگزار می‌شود.
و رویداد حرکت انسانی که اخیرا با حضور سمانه احسانی نیا برگزار شده است .

روایت زندگی سمانه احسانی نیا از زبان خودش در اولین رویداد حرکت انسانی 28 اردیبهشت 1401 تجربه ای شیرین در کنار انسان هایی بی نظیر .

همایش تِد (TED)

سمانه احسانی نیا سخنران سمینار بین المللی تد پاییز 95 (دانشگاه فردوسی مشهد)

تِد (TED) یک مجموعه همایش جهانی است که توسط بنیاد Sapling که سازمانی غیرانتفاعی خصوصی است، با شعار «ایده‌های شایسته ی گسترش»، برگزار می‌شود.

لحظه ی اهدای جوایز به سمانه احسانی نیا در همایش تِد .