سمانه احسانی نیا اثار و مجموعه های بسیاری را تنها با استفاده از دهان خود خلق کرده است که مدرکی برای انگیزه و تلاش بسزای ایشون در طول سال های معلولیتشان میباشد .

photo of smane while drawing with mouth

نقاشی با دهان

نوازندگی هارمونیکا

مصاحبه ها