سمانه احسانی نیا اردیبهشت ۱۳۶۳ در شهر قائن بدنیا آمد، تا قبل از سانحه رانندگی (سال۸۳)که منجربه معلولیتش شد،در زمینه های هنری از جمله عکاسی،تئاتر و معرق فعالیت میکرد.
بعد از حادثه مدتی طولانی در آسایشگاه معلولین فیاض بخش(مشهد)زندگی کرد. سال۱۳۸۶در رشته علوم اجتماعی شاخه پژوهشگری مشغول به تحصیل شد.
سال۱۳۸۷نقاشی با دهان را آغاز کرد و سال۱۳۹۱بعد از آشنایی با استاد تقی زاده نقاشی را به صورت حرفه ای دنبال کرد.
اواخر سال۹۰با بازگشت به خانه پدری تصمیم گرفت خودش را برای مستقل زندگی کردن آماده کند.
سمانه علاوه بر نقاشی در زمینه گویندگی ،شعر،سخنرانی موفقیت و موسیقی(هارمونیکا)نیز فعالیت دارد ومدتی عضو هیئت مدیره گروه تئاتر معلولین(بچه های باران‌) بوده است

سمانه احسانی نیا

معلولیت برای من سبک جدیدی از زندگی است تا به جهان از دریچه ای متفاوت بنگرم.
تفاوتی که اندیشه ای نو وآگاهی خردمندانه برای من به ارمغان می‌آورد.
شاید معلولیت محدودیت‌هایی را برایم ایجاد کرده باشد اما مانع جریان عشق در زندگی من نبوده ونیست ،چه بسا بیشتر از قبل به من توان اندیشیدن داده،
اندیشه ای که بینشی زیبا از حضورم در دنیا و دلیل آفرینش انسان را به من می‌آموزد.
من آموختم تا بتوانم فارغ از رنجها و دردها یی که با من همراه است زندگی را زندگی کنم وتا نفس‌ میکشم خالق لحظه های شاد جهان خودم باشم.
من آموخته ام به جای فکر کردن به جسمی که حرکت ندارد روحم را به پرواز در آورم واز قدرت شگفت انگیزش برای کشف ناشناخته های پیش رویم یاری جویم.
یقین دارم خداوند مهربان تمام زیباییها ی عالم را با عشق به ما بخشیده پس آغوش می گشایم بسوی مهر بیکرانش تا در این بستر زیبای محبت تجلی حضوراوباشم در این هستی

سمانه احسانی نیا اردیبهشت ۱۳۶۳ در شهر قائن بدنیا آمد، تا قبل از سانحه رانندگی (سال۸۳)که منجربه معلولیتش شد،در زمینه های هنری از جمله عکاسی،تئاتر و معرق فعالیت میکرد.
بعد از حادثه مدتی طولانی در آسایشگاه معلولین فیاض بخش(مشهد)زندگی کرد. سال۱۳۸۶در رشته علوم اجتماعی شاخه پژوهشگری مشغول به تحصیل شد.
سال۱۳۸۷نقاشی با دهان را آغاز کرد و سال۱۳۹۱بعد از آشنایی با استاد تقی زاده نقاشی را به صورت حرفه ای دنبال کرد.
اواخر سال۹۰با بازگشت به خانه پدری تصمیم گرفت خودش را برای مستقل زندگی کردن آماده کند.
سمانه علاوه بر نقاشی در زمینه گویندگی ،شعر،سخنرانی موفقیت و موسیقی(هارمونیکا)نیز فعالیت دارد ومدتی عضو هیئت مدیره گروه تئاتر معلولین(بچه های باران‌) بوده است