افتخارات و گواهینامه های معتبر سمانه احسانی نیا

سمانه احسانی نیا در طول سال های فعالیت خود به عنوان آرتیست و خلق آثار و مجموعه های هنری تنها با استفاده از دهان خود موفق به ثبت آثار با ارزشی شده است که با استفاده از آن موفق به دریافت چندین گواهینامه های معتبر در سطح جهانی شده است و اضافه بر آن با فعالیت در زمینه دیگری هم موفق به دریافت تقدیرنامه های بسیاری شده است .