ارکیده کودک درون من است …

همه ی ما در عمق وجودمان ارکیده ای خاموش داریم که شاید فراموشش کرده ایم ولی آن زمان که قلبمان را لمس کنیم و با روح پاک الهیمان به صلح برسیم به یقین تولدی دوباره خواهد بود

ارکیده درون من تولدی دوباره بود برای سمانه تا از دل تاریکی عبور کند و با درک نور وجودش گل عشق درونش جوانه زند.

ارسال پیام
:-)
پیام شما با موفقیت ارسال شد
سایر راه های ارتباطی
شش + یک =
ارسال
اطلاعات تماس
آدرس
تلفن
فکس
ایمیل
کد پستی