اجرای نقاشی با دهان به صورت زنده در سخنرانی انگیزشی سمانه احسانی نیا در جمع مدیران و کارکنان مجموعه صدف

سخنرانی انگیزشی در باب زندگی کردن،

اجرای زنده نقاشی با دهان ،

معرفی کتاب ارکیده درون من