همه ی ما در عمق وجودمان ارکیده ای خاموش داریم که شاید فراموشش کرده ایم ولی آن زمان که قلبمان را لمس کنیم و با روح پاک الهیمان به صلح برسیم به یقین تولدی دوباره خواهد بود

ارکیده درون من تولدی دوباره بود برای سمانه تا از دل تاریکی عبور کند و با درک نور وجودش گل عشق درونش جوانه زند

کرونا که آمد خانه نشین شدم، تصمیم گرفتم دلنوشته هایم کتابی شود تا به یادگار از من باقی بماند و در این سه سال چه فراز و فرودی پشت سر گذاشتیم تا جلد اول این کتاب به سرانجام رسید، بماند…
ارکیده درون من تقدیم به روح پاک فرزندان دلاور سرزمینم که ارکیده ی وجودشان در دل این خاک دوباره جوانه می‌زند🌈

نقاشی‌ها و دلنوشته‌های سمانه 🎨

کتاب دوزبانه فارسی و انگلیسی 📚

کتاب گویا با صدای سمانه احسانی نیا 💎